Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management

Prosjektet skal vi studere hvordan økosystembaserte retningslinjer og beslutningsprosesser kan oppnås gjennom forbedret administrativ praksis og verktøy i konsekvensanalyser og økosystemregnskap / budsjettering i ulike politisk-administrative miljøer.