Utfordringer og mulighetsrom i Viken

Østfold fylkeskommune ønsker å få gjennomført en faglig analyse som belyser utfordringer, fortrinn og utviklingsmuligheter i Viken.

Om prosjektet

Østfold fylkeskommune ønsker å få gjennomført en faglig analyse som belyser utfordringer, fortrinn og utviklingsmuligheter i Viken. Analysen har til hensikt å danne grunnlag for: