Følgeforskning - KulturArvOpplevelser

I dette prosjektet skal effektene av tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser følges.

Det skal (1) kartlegges hvordan søkere har rapportert effektene av de 59 tilskuddene gitt i KAO-ordningen.

Med utgangspunkt i et utvalg prosjekter skal det (2) dokumenteres prosesser og effekter for å fremvise gode eksempler på prosjektimplementering. Dette kan handle om prosjektutforming, deltakelse, formidling, nettverk og andre dimensjoner av potensiell betydning for effektene av tilskuddene.

Med utgangspunkt i evalueringen og analysene av de prosjektene som får støtte, skal det (3) gis innspill til et rammeverk for å kunne måle resultater og effekter av gjennomførte KAO-prosjekter, som går utover de rent økonomiske.

Endelig rapport på prosjektet: NIBR-rapport 2023:9 (oda.oslomet.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...