English version
Wilfried Admiraal

Wilfried Admiraal

Kort om

Wilfried Admiraal er professor i utdanningsvitenskap med fokus på læreryrket. Hans forskningsinteresse kombinerer områdene undervisning og læring, teknologi og sosialpsykologi i videregående og høyere utdanning. Pågående prosjekter er knyttet til simuleringer og virtuell virkelighet i høyere utdanning, elevengasjement og interaksjon i nettbasert læring, elevers og læreres informasjonskunnskaper, sosiale erkjennelser i utdanning og tilgang til utdanning. Han er også involvert i forskning på jobbkrav og ressurser til lærere i tidlig karriere.

Mer informasjon om prosjekter, styrer, PhD-veiledning og publikasjoner på hans personlige Google-hjemmeside: https://sites.google.com/site/wilfriedadmiraal.

ORCID 0000-0002-1627-3420

Forskningsprosjekter

  • Lærerutdanning for en fremtid i flux

    TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. TEFF fokuserer bevisst på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

Vitenskapelige publikasjoner

Hong, Yujia; Saab, Nadira; Admiraal, Wilfried (2024). Approaches and game elements used to tailor digital gamification for learning: A systematic literature review. Computers & Education. Vol. 212.
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105000

Admiraal, Wilfried (2024). Moving beyond practical wisdom: Teacher research in secondary education. 20 s. The European Educational Researcher. Vol. online first.
https://doi.org/10.31757/euer.721

Haenen, Janine; Vink, Sylvia; Sjoer, Ellen; Admiraal, Wilfried (2024). Challenge and learning in honours education A quantitative and qualitative study on students’ and teachers’ perceptions. Teaching in Higher Education. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1973408

Smit, Ben; Meirink, Jacobiene; Tigelaar, Dineke; Berry, Amanda; Admiraal, Wilfried (2024). Principles for school student participation in pre-service teacher action research: A practice architectures perspective. Educational Action Research. Vol. 32.
https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2121933

Zhou, Na; Tigelaar, Dineke; Wang, Jiping; Admiraal, Wilfried (2024). Factors predicting vocational teachers’ transfer of learning: A quantitative study in the context of work placement. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 140.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104467

Liu, Xu; Mearns, Tessa; Admiraal, Wilfried (2024). "For me, it is important to maintain self while adapting". Understanding Chinese foreign language teachers' identity in an Intercultural context. 20 s. Asia Pacific Journal of Education. Vol. online first.
https://doi.org/10.1080/02188791.2024.2342550

Atal, Deniz; Admiraal, Wilfried ; Saab, Nadira (2024). Effects of 360 video virtual reality-supported reflection on student teachers’ classroom management self-efficacy and their stress levels. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 144.

Opstoel, Katrijn; Buijs, Edwin; Van der Steen, Janneke; Schenke, Wouter; Admiraal, Wilfried ; Oolbekkink, Helma (2024). Interaction between educational research and practice: Collaboration, strategies and conditions. International Journal of Educational Research Open. Vol. 7.
https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100355

Admiraal, Wilfried (2024). Teachers’ perspective on their school environment and job satisfaction in Nordic and other European countries. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2024.2318425

Lampropoulos, Georgios; Admiraal, Wilfried (2024). Comparing Emergency Remote Learning with Traditional Learning in Primary Education: Primary School Student Perspectives. Open Education Studies. Vol. 6.
https://doi.org/10.1515/edu-2022-0215

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig