Norwegian version
Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen

Scientific publications

Breidlid, Halldis ; Nicolaisen, Tove (2024). I begynnelsen var fortellingen 3. utgave. ISBN: 978-82-15-05566-4. 600 p. Universitetsforlaget.

Nicolaisen, Tove (2021). Religionenes kunst i klasserom og hellige rom. Teoretiske perspektiver. Prismet. Vol. 72.

Nicolaisen, Tove ; Østberg, Sissel (2018). Religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. Erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Ed.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. p. 71-92. Gyldendal Akademisk.

Breidlid, Halldis ; Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 3.

Nicolaisen, Tove (2016). Can Religious Education (and Students)Benefit from an Intersectional Approach to Identity?. Francis, Leslie J.; Astley, Jeff (Ed.). Diversity and Intersectionality. Studies in Religion, Education and Values. p. 101-116. Peter Lang Publishing Group.

Nicolaisen, Tove (2015). Elevers komplekse identitetskrav som utfordring i religions- og livssynsundervisning. Nordidactica. Vol. 2015.
https://doi.org/10.5617/pri.4499

Nergård, Mette Elisabeth ; Nicolaisen, Tove (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. p. 43-63. Oplandske Bokforlag.

Nicolaisen, Tove (2014). Rom og reiser i RLE. Innspill til pluralistisk og gjestfri RLE-didaktikk. 12 p. Prismet. Vol. 1.
https://doi.org/10.5617/pri.5498

Nicolaisen, Tove (2013). Pluralistisk religionsundervisning og egengjøring som ideal. Hva kan vi lære av erfaringene til barn med hindubakgrunn?. Nordidactica.
http://hdl.handle.net/10642/1795

Nicolaisen, Tove (2012). Hindu Children and normality constructs in Religious Education (RE) in Norway. Nissen, Johannes; Götke, Povl (Ed.). Religious Education between Formation, Knowledge and Control. p. 105-112. Aarhus Universitetsforlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete