Norwegian version
Beate Børresen

Beate Børresen

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within cultural studies

Subject areas

Humanism   Religion and politics   Ethicseducation   Philosophy with children   Didactics of philosophy   Religious education

Scientific publications

Børresen, Beate; Fuglseth, Kåre Sigvald (2022). Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter. Prismet . Vol. 73.
https://hdl.handle.net/11250/3012030

Børresen, Beate; Persson, Victor (2018). Filosofisk samtale i undervisningen. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Børresen, Beate (2016). Samtalen i klasserommet - samtale og læring. Kverndokken, Kåre (Ed.). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Kapittel 5. p. 89-101. Fagbokforlaget.

Børresen, Beate (2015). Den filosofiske samtalen i klasserommet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .

Børresen, Beate (2015). En egen form for samtale. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 1. p. 18-34. Gyldendal Akademisk.

Børresen, Beate (2009). "Å kunne uttrykke seg muntlig" med filosofi som utgangspunkt. Traavik, Hilde; Hallås, Oddrun; Ørvig, Anne (Ed.). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Bokkapittel. p. 49-64. Universitetsforlaget.

Børresen, Beate; Selnes, Kjartan; Afdal, Geir (2008). Å se det felles i det forskjellige. Prismet . Vol. 59.

Børresen, Beate (2007). Filosofiaa norjalaisissa kouluissa. Niin & nain. Vol. 55.

Børresen, Beate (2004). Når barns perspektiv dominerer samtalen Filosofisk samtale i forberedelsene til 1. søndag i advent. Baden, Olav (Ed.). Barn og gudstjeneste. Artikkel.

Børresen, Beate (2002). Virksomhet knyttet til "filosofi med barn" i Norden. Barn – forskning om barn og barndom i Norden .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete