Norwegian version
Sylvi Penne

Sylvi Penne

Scientific publications

Holmberg, Per; Krogh, Ellen; Nordenstam, Anna; Penne, Sylvi; Skarstein, Dag; Skyggebjerg, Anna Karlsskov; Tainio, Liisa; Heilä-Ylikallio, Ria (2019). On the emergence of the l1 research field. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 19.

Nergård, Mette Elisabeth; Penne, Sylvi (2016). Fagene oppløses i framtidens skole :. Kirke og kultur . Vol. 121.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi (2016). Learning subjects in School- being outsiders or insiders in the disciplinary discourse of mathematics and Language 1. International Journal of Educational Research . Vol. 78.

Krogh, Ellen; Penne, Sylvi (2015). LANGUAGES, LITERATURES, AND LITERACIES. RESEARCHING PARADOXES AND NEGOTIATIONS IN SCANDINAVIAN L1 SUBJECTS. 16 p. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/3034

Penne, Sylvi; Skarstein, Dag (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism. Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/2678

Penne, Sylvi; Hertzberg, Frøydis (2015). Muntlige tekster i klasserommet. 2. utgave. ISBN: 978-82-15-02536-0. 146 p. Universitetsforlaget.

Penne, Sylvi (2014). Annes lange vei fra taper til vinner i videregående skole. En fortelling om identitet og læring. Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid (Ed.). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. del lll, kap. 4. p. 371-391. Novus Forlag.

Penne, Sylvi (2014). "The didactic challenge of new literacies in school and teacher education" - felles funn, felles utfordringer og noen avsluttende kommentarer,. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 9. p. 226-250. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1958

Penne, Sylvi (2014). Hvorfor er Salima så flink på skolen, of hvorfor har Mats bare lyst til å gi opp? Diskursive ulikheter med utgangspunkt i identitet og medierende språk. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 2. p. 32-83. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1967

Penne, Sylvi (2014). Teoretisk bakgrunn for tre kvalitative studier med vekt på kultur, på identitet og på betydningen av medierende språk for læring. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 1. p. 16-31. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1973

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (2014). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. ISBN: 9788270997527. 257 p. Novus Forlag.

Penne, Sylvi (2013). Elevene, litteraturen og lærebøkene i norsk på ungdomstrinnet. Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente (Ed.). Læreboka : studier av ulike læreboktekster. kapittel 2. p. 35-47. Akademika forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1668

Penne, Sylvi (2013). Skjønnlitteraturen i skolen i et literacy-perspektiv. Skjelbred, Dagrun; Veum, Aslaug (Ed.). Literacy i læringskontekster. Del 1. p. 42-54. Cappelen Damm Akademisk.

Penne, Sylvi (2012). Litteraturundervisning eller leserorientert litteraturundervisning? Demokratiske paradokser i mediesamfunnet. Lehti-Eklund, Hanna; Slotte-Lüttge, Anna; Silén, Beatrice; Heilä-Ylikallio, Ria (Ed.). Skriftpraktiker hos barn och unga. kapittel 6. p. 102-117.

Penne, Sylvi (2012). Når delen erstatter helheten: litterære utdrag og norskfagets lærebøker. Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi (Ed.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Del lll, kap. 1. p. 163-174. Universitetsforlaget.

Penne, Sylvi; Krogh, Ellen; Ulfgard, Maria (2012). Oppsummering. Den nordiske skolen – fins den?. Frydensbjerg Elf, Nikolaj; Kaspersen, Peter (Ed.). Den nordiske skolen–fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Kapittel 11, Oppsummering. p. 244-259. Novus Forlag.

Penne, Sylvi (2012). Hva trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i nordiske klasserom. Frydensbjerg Elf, Nikolaj; Kaspersen, Peter (Ed.). Den nordiske skolen–fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. kapittel 3. p. 32-59. Novus Forlag.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi (2012). Cross-curricularity in a literacy persepctive: Contrast, confrontation and metalinguistic awareness. 9 p. International Journal of Educational Research .

Penne, Sylvi (2012). Elevorientering i et literacy-perspektiv. Morsmålsdidaktiske refleksjoner med utgangspunkt i den nordiske skolen. Ongstad, Sigmund (Ed.). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Kapittel. p. 290-311. Novus Forlag.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi (2012). Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene. 18 p. Acta Didactica Norge . Vol. 6.

Penne, Sylvi (2012). Faget norsk i høgere utdanning: Fra disiplinfag til profesjonsfag – eller noe midt i mellom?. Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. kap. 4. p. 97-121. Tapir Akademisk Forlag.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi (2011). Meningsskaping og læring på tvers av fag: norsk og matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Ed.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. 22. p. 249-262. Tapir Akademisk Forlag.

Penne, Sylvi (2010). Brobygging og litteraturdidaktikk. Fra kulturelle ulikheter til meningsskapende likheter. Texter om svenska med didaktisk inriktning .
http://hdl.handle.net/10642/1141

Penne, Sylvi (2010). The Literary Canon in LS Classrooms in Norway: New Arguments for the Same Old Texts. Samihaian, Florentina (Ed.). The Literary Canon Approaches to Teaching Literature in Different Contexts. del 1, kap. 4. p. 43-50. Editura universitätii din bucuresti Bukarest.

Penne, Sylvi (2010). Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole. ISBN: 978-82-15-01507-1. 255 p. Universitetsforlaget.

Penne, Sylvi (2009). "Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden". Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom på ungdomstrinnet. Acta didactica Norden . Vol. 3.

Penne, Sylvi (2009). Om språkmakt i informasjonssamfunnet. Tre ungdomsskoleelever og Demosthenes. Norsklæreren .

Penne, Sylvi (2008). Omsorgsskolen - fra frigjøring til ny kolonisering? Diskurser om skole - før, nå og i framtida. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Hertzberg, Frøydis; Penne, Sylvi (2008). Muntlige tekster i klasserommet. ISBN: 9788215011912. 148 p. Universitetsforlaget.

Penne, Sylvi (2007). "Hva mener Nora nå, og med det vidunderlige og sånn?"Litteratur og eningsskapig i to skoler på ungdomstrinnet. Kaldestad, Per Olav; Vold, Karin Beate (Ed.). Årboka. Litteratur for barn og unge. 2007. 4. p. 46-60. Det Norske Samlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete