Norwegian version
Rein Magnus Jensen

Rein Magnus Jensen

Fields of study

Subject areas

Exercise   Outdoor life   Motor skills

Scientific publications

Birch, Jens; Jensen, Rein Magnus (2021). Livsmestring og kroppsøving – et filosofisk perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. 5. p. 104-122. Cappelen Damm Akademisk.

Jåbekk, Pål; Jensen, Rein Magnus; Sandell, Martin Blaauw; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020). A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness . Vol. 60.
https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-me...

Jensen, Rein Magnus; Pettersen, Svein Arne; Fredriksen, Per Morten (2016). Utvikling av fysiske egenskaper hos barn og unge og konsekvenser for motorikken. Kvikstad, Ingvild (Ed.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Kap. 4. p. 72-94. Gyldendal Akademisk.

Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein Magnus; Pettersen, Svein Arne (2016). Aerobic Games and Playful Exercises in 9-Year-Old Boys: Intensity and Fitness Effects. Revija za Elementarno Izobraževanje . Vol. 9.
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2016_l...

Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne (2013). Effect of high intensity activity on children’s aerobic power. Journal of Physical Education and Sport (JPES) . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10037/5886

Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 8. p. 125-138. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete