Norwegian version
Rein M. Jensen

Rein M. Jensen

Fields of study

Subject areas

Exercise   Outdoor life   Motor skills

Scientific publications

Aaring, Vegard Fånes ; Sandell, Martin Blaauw ; Jensen, Rein M. ; Vinje, Erlend Ellefsen (2024). Hvordan forstår lærere og elever et mindre idrettsrettet kroppsøvingsfag?. Vinje, Erlend Ellefsen; Fon, Karl Petter; Sandell, Martin Blaauw; Vagle, Markus (Ed.). Kroppsøving etter fagfornyelsen. p. 21-46. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens ; Jensen, Rein Magnus (2021). Livsmestring og kroppsøving – et filosofisk perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 104-122. Cappelen Damm Akademisk.

Jåbekk, Pål ; Jensen, Rein Magnus ; Sandell, Martin Blaauw ; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020). A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol. 60.
https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10136-1

Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein Magnus ; Pettersen, Svein Arne (2016). Aerobic Games and Playful Exercises in 9-Year-Old Boys: Intensity and Fitness Effects. 7 p. Revija za Elementarno Izobraževanje. Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10037/10633

Jensen, Rein Magnus ; Pettersen, Svein Arne; Fredriksen, Per Morten (2016). Utvikling av fysiske egenskaper hos barn og unge og konsekvenser for motorikken. Kvikstad, Ingvild (Ed.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. p. 72-94. Gyldendal Akademisk.

Brøgger, Rein Magnus Jensen ; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne (2013). Effect of high intensity activity on children’s aerobic power. Journal of Physical Education and Sport (JPES). Vol. 13.
https://doi.org/10.7752/jpes.2013.04080

Aasland, Erik ; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. p. 125-138. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete