Norwegian version
Vegard Fånes Aaring

Vegard Fånes Aaring

Scientific publications

Standal, Øyvind Førland ; Aaring, Vegard Fånes ; Kirk, David (2023). Exploring pedagogies of embodiment in physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2260398

Brattenborg, Steinar ; Aaring, Vegard Fånes ; Kvikstad, Ingvild ; Vinje, Erlend Ellefsen (2021). Hvordan oppfatter kroppsøvingslærere at undervisningspraksisen vil kunne påvirkes av fagfornyelsen?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 61-85. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen ; Aaring, Vegard Fånes ; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Hordvik, Mats Melvold ; Aaring, Vegard Fånes (2021). Modellbasert praksis – èn visjon for fagfornyelse i kroppsøving. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. p. 191-217. Cappelen Damm Akademisk.

Aaring, Vegard Fånes ; Sandell, Martin Blaauw (2019). På leting etter bevegelseslæring i fagets styringsdokumenter. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. p. 133-153. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete