Norwegian version
Marc Esser-Noethlichs

Marc Esser-Noethlichs

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Physics   Physical education and sport psychology

Subject areas

Track and field   Professional Development in Teacher Education   Bildung in Teacher Education   Research Methodolgy   Judo in Physical Education   Swimming

Countries

Germany   Norway

Scientific publications

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per (2021). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Ed.). Inkluderende kroppsøving. 6. p. 106-129. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2021). Inkludering i lys av allmenndanning og den kritisk-konstruktive didaktikken. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Ed.). Inkluderende kroppsøving. 8. p. 145-165. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2019). Nye tverrfaglige temaer i et kroppsøvingsfaglig perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Ed.). Fremtidens kroppsøvingslærer. 3. p. 50-72. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Kvalitativ bevegelseslæring i friidrett. Kvikstad, Ingvild (Ed.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. 11. p. 223-236. Gyldendal Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Hvordan kan dannelsesprosesser fremmes i kroppsøving? Dannelsens didaktiske dimensjoner eksemplifisert med judo. Vinje, Erlend Ellefsen (Ed.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. 6. p. 115-142. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per (2015). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Ed.). Inkluderende kroppsøving. Kapittel 6. p. 96-120. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2014). "Svømmingens fysikk" - et tverrfaglig undervisningsprosjekt. Vingdal, Inger Marie (Ed.). Fysisk aktiv læring. 9. p. 152-176. Gyldendal Akademisk.

Noethlichs, Marc (2007). Physik und Schwimmen gleichzeitig Ein Beispiel für eine fächerverbindende Unterrichtsreihe. Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule.. Vol. 56.

Noethlichs, Marc (2005). Physik und Sport (gleichzeitig) Lernen - ein Beispiel für eine fächerverbindende Unterrichtsreihe. ?.

Noethlichs, Marc (2005). Judo ein konstruktiver Weg im Umgang mit Fremdheit. Interkulturelle Erziehung im und durch Sport. Judo, ein konstruktiver Weg im Umgang mit Fremdheit. p. 76-81. LIT Verlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete