English version
Anne Kristine Byhring

Anne Kristine Byhring

Kort om

Tilknyttet naturfagskesjonen i barnehagelærerutdanningen.
Naturfagdidaktik er et særlig fokus i undervisning og som forskningsinteresse.
Deltar i Erasmus+ prosjekt 2018-2021
SciTalk
https://www.hvl.no/en/collaboration/europe/sci-talk/

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsdottir, Gudrun; Byhring, Anne Kristine (2023). When a common future for all enters the science classroom. 19 s. Cultural Studies of Science Education.
https://doi.org/10.1007/s11422-022-10143-2

Byhring, Anne Kristine ; Syed, Bushra Fatima (2021). Flere tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling i en mangfoldig by. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 119-132. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Tandberg, Cato ; Byhring, Anne Kristine ; Sandbakken, Mari (2021). Broer og naturfaglige samtaler. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 183-200. Universitetsforlaget.

Bjønness, Birgitte; Johansen, Gerd; Byhring, Anne Kristine (2019). Lærerens tilrettelegging av utforskende arbeidsmåter. Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert (Red.). Elever som forskere i naturfag. s. 103-133. Universitetsforlaget.

Byhring, Anne Kristine (2015). Characteristics and functions of sixteen-year-old students’ collaborative deliberation when working with socioscientific inquiry assignments. Journal of Argumentation in Context. Vol. 4.
https://doi.org/10.1075/jaic.4.2.03byh

Byhring, Anne Kristine ; Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education. Vol. 46.
https://doi.org/10.1007/s11165-014-9454-6

Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine ; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro; Sperling, Erin (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues. Bruguière, Catherine; Tiberghien, Andree; Clément, Pierre (Red.). Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions. s. 55-69. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-7281-6_4

Byhring, Anne Kristine ; Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. Nordic Studies in Science Education. Vol. 10.
https://doi.org/10.5617/nordina.661

Bjønness, Birgitte; Johansen, Gerd; Byhring, Anne Kristine (2011). Lærerens rolle ved utforskende arbeidsmåter. Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert (Red.). Elever som forskere i naturfag. s. 127-163. Universitetsforlaget.

Byhring, Anne Kristine ; Knain, Erik (2009). Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis. 1 s. Acta Didactica Norge. Vol. 3.
http://adno.no/index.php/adno/article/view/84/116Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig