English version
Martin Drinkwater Fjeld

Martin Drinkwater Fjeld

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fjeld, Martin Drinkwater (2022). Walking interviews. A novel method for childhood and kindergarten research. 2nd International CHILDLIFE Conference Children and Young People in Everyday Life and Professional Practices. OsloMet.

Fjeld, Martin Drinkwater (2020). Det mobile forskningsintervjuet i barnehagen – en metodeutforskning gjennom grounded theory. 121 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig