English version
Martin Drinkwater Fjeld

Martin Drinkwater Fjeld

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Fjeld, Martin Drinkwater ; Giæver, Katrine (2024). Walking through kindergarten semiotic landscapes with multilingual children: A way to explore participation and engagement. 23 s. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti. Vol. 13.
https://doi.org/10.58955/jecer.129353Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig