Norwegian version
Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education   Subject didactics   Nordic literature   Nordic languages

Subject areas

Norwegian as second language   Nordic literature and language   Multicultural learning environment   Adult learning   Kjell Aukrust   Academic writing

Scientific publications

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2021). Det går på engelsk og norsk – internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2021-04-03

Jonsmoen, Kari Mari (2021). Samtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet. 30 p. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-03

Jonsmoen, Kari Mari ; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (2020). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ISBN: 978-82-93298-17-5. 297 p. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. Jonsmoen, Kari Mari; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (Ed.). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. p. 13-181. ABM-media AS.

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education. Vol. 81.
https://doi.org/10.1007/s10734-020-00558-7

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 33.

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-03-06

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. 17 p. Educational Action Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09650792.2016.1178156

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 p. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. p. 13-25. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete