Norwegian version
Marit Greek

Marit Greek

Fields of study

Subject areas

Multicultural education   Learning environment   Norwegian as second language   Communication and language   Adult learning   Academic writing

Scientific publications

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2021). Det går på engelsk og norsk – internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.
https://www.idunn.no/nnt/2021/04/det_gaar_paa_enge...

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education . Vol. 81.
https://rdcu.be/b4CsM

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 33.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED . Vol. 39.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational Action Research . Vol. 25.

Greek, Marit (2015). God pedagogisk praksis i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. kapittel 3. p. 42-60. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. artikkel. p. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 p. Gyldendal Akademisk.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2013). Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take?. Work Based Learning e-journal . Vol. 3.
http://wblearning-ejournal.com/home.php

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2013). Skriveveiledning til økt fag- og tekstforståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 997.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete