English version
Marit Greek

Marit Greek

Fagområder

Emner

Flerkulturell pedagogikk   Læringsmiljø   Norsk som andrespråk   Kommunikasjon og språk   Voksnes læring   Skriving i høyere utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education .
https://rdcu.be/b4CsM

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 33.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED . Vol. 39.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational Action Research. Vol. 25.

Greek, Marit (2015). God pedagogisk praksis i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. kapittel 3. s. 42-60. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. artikkel. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2013). Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take?. Work Based Learning e-journal . Vol. 3.
http://wblearning-ejournal.com/home.php

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2013). Skriveveiledning til økt fag- og tekstforståelse. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 997.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2013). Endring av pedagogiske praksiser - er utviklingsarbeid veien å gå?. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Gode pedagogiske praksiser - Hvordan bidra til økte språkferdigheter hos studenter med norsk som andrespråk gjenom undervisning og veiledning. artikkel. s. 25-38.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig