English version
Ingunn Nilsen

Ingunn Nilsen

Vitenskapelige publikasjoner

Nilsen, Ingunn (2013). New Library Tasks: A Dialog-based Approach to Guidance on Academic Writing. Bastiaens, Theo; Marks, Gary (Red.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013. kapittel. s. 433-437. Association for the Advancement of Computing in Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig