English version
Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk   Nordisk litteratur   Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Nordisk språk og litteratur   Flerkulturelle lærings- og arbeidsmiljø   Voksnes læring   Kjell Aukrust   Skriving i høyere utdanning

Forskningsprosjekter

  • Norsk i sykepleie

    Prosjektet vil undersøke om deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie gir økt språklig mestring av muntlige og skriftlige ferdigheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2021). Det går på engelsk og norsk – internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.
https://www.idunn.no/nnt/2021/04/det_gaar_paa_enge...

Jonsmoen, Kari Mari (2021). Samtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet. UNIPED . Vol. 44.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education . Vol. 81.
https://rdcu.be/b4CsM

Jonsmoen, Kari Mari (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. Jonsmoen, Kari Mari; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (Red.). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. del I Forfatteren Kjell Aukrust. s. 13-181. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (2020). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ISBN: 978-82-93298-17-5. 297 s. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 33.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED . Vol. 39.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational Action Research . Vol. 25.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. artikkel. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig