English version
Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk   Nordisk litteratur   Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Nordisk språk og litteratur   Flerkulturelle lærings- og arbeidsmiljø   Voksnes læring   Kjell Aukrust   Skriving i høyere utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education .
https://rdcu.be/b4CsM

Jonsmoen, Kari Mari (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. Jonsmoen, Kari Mari (Red.). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. del I Forfatteren Kjell Aukrust. s. 13-181. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari (2020). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ISBN: 978-82-93298-17-5. 297 s. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 33.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED . Vol. 39.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. Educational Action Research. Vol. 25.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. artikkel. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.

Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (2013). Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take?. Work Based Learning e-journal . Vol. 3.
http://wblearning-ejournal.com/home.php

Jonsmoen, Kari Mari (2013). Enhancing Academic Literacy among Academic Staff and Students: Seminars and Workshops. Bastiaens, Theo; Marks, Gary (Red.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013. kapittel. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://hdl.handle.net/10642/1782

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig