English version
Per Inge Båtnes

Per Inge Båtnes

Vitenskapelige publikasjoner

Båtnes, Per Inge (2015). Kunsten å kunne - Om lede og glede i det personlege kunnskapslivet. ISBN: 978-82-05-46489-6. 308 s. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2012). Livsløp og læring. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. s. 92-127. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2012). Hvilken flerkulturell forståelse?. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. s. 19-53. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2005). Identitet og identitetspolitikk i folkeopplysningen. Mikkelsen, Arild (Red.). Livslyst og skolelyst. s. 164-179. J.W. Cappelens Forlag AS.

Båtnes, Per Inge (2004). Nye produksjonsbetingelser for identitet i voksnes læring. Del av antologi: Utfordringer for voksnes læring - et nordisk perspektiv. ISBN: 82-7724-067-8. 17 s. Vox, Trondheim i samarbeid med Mimer - nationellt program för vuxnas lärande, Linköping.

Båtnes, Per Inge (2000). Artikulasjon og representasjon i Europa. Buur Hansen, Niels (Red.). s. 30-35. Nordisk Folkehøjskoleråd.

Båtnes, Per Inge (1995). En modell for lærebokstudiet - Lærebøkenes danningsidealer som normsettere for kunnskapsformidling. Johnsen, Egil Børre (Red.). Norsk sakprosa, første bok: Virkelighetens forvaltere. s. 92-109. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig