English version
Per Inge Båtnes

Per Inge Båtnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Flerkulturelle utdanningsstudier   Livslang læring   Epistemologisk kultur

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Nordisk Nettverk for livslang læring

Vitenskapelige publikasjoner

Båtnes, Per Inge (2015). Kunsten å kunne - Om lede og glede i det personlege kunnskapslivet. ISBN: 978-82-05-46489-6. 308 s. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2012). Livsløp og læring. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 4. s. 92-127. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2012). Hvilken flerkulturell forståelse?. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 1. s. 19-53. Gyldendal Akademisk.

Båtnes, Per Inge (2005). Identitet og identitetspolitikk i folkeopplysningen. Mikkelsen, Arild (Red.). Livslyst og skolelyst. artikkel. s. 164-179. J.W. Cappelens Forlag AS.

Båtnes, Per Inge (2004). Nye produksjonsbetingelser for identitet i voksnes læring. Del av antologi: Utfordringer for voksnes læring - et nordisk perspektiv. ISBN: 82-7724-067-8. 17 s.

Båtnes, Per Inge (2000). Artikulasjon og representasjon i Europa. Buur Hansen, Niels (Red.). På kant med Europa - om demokrati og nordisk folkeopplysning. Kronikk. s. 30-35.

Båtnes, Per Inge (1995). En modell for lærebokstudiet - Lærebøkenes danningsidealer som normsettere for kunnskapsformidling. Johnsen, Egil Børre (Red.). Norsk sakprosa, første bok: Virkelighetens forvaltere. Artikkel. s. 92-109. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig