English version
Sissel Egden

Sissel Egden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Flerkulturelle samfunn   Kjønns- og utviklingsforskning   Utdanning og utvikling   Religion og utvikling

Regioner

Sør-Asia

Land

India

Vitenskapelige publikasjoner

Waldrop, Anne; Egden, Sissel (2018). Getting Behind the Walls and Fences: Methodological Considerations of Gaining Access to Middle-class Women in Urban India. Forum for Development Studies . Vol. 45.

Egden, Sissel (2012). Å høre hjemme flere steder. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. kapittel 3. s. 76-91. Gyldendal Akademisk.

Egden, Sissel (2012). Globalisering og migrasjon. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 2. s. 53-75. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig