English version
Anne Waldrop

Anne Waldrop

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urbanisering   Makt   Kaste   Klasse   Urban antropologi   Slum   Politisk aktivisme   Politikk, Sør-Asia, kvinner   Kvinnebevegelse

Land

Ghana   India

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Waldrop, Anne (2022). 'Vi bor her fordi vi ikke har noe annet alternativ': Sårbar stillstand gjennom 40 år i en slum i New Delhi. 18 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/nat.33.3-4.7

Waldrop, Anne ; Egden, Sissel (2018). Getting Behind the Walls and Fences: Methodological Considerations of Gaining Access to Middle-class Women in Urban India. Forum for Development Studies. Vol. 45.
https://doi.org/10.1080/08039410.2018.1466830

Barua, Padmaja; Waldrop, Anne ; Haukanes, Haldis (2017). From benevolent maternalism to the market logic: exploring discursive boundary making in domestic work relations in India. Critical Asian studies (Print). Vol. 49.
https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1362320

Barua, Padmaja; Haukanes, Haldis; Waldrop, Anne (2016). Maid in India: negotiating and contesting the boundaries of domestic work. Forum for Development Studies. Vol. 43.
https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1199444

Waldrop, Anne (2015). The Meaning of the Old School-Tie: Private Schools, Admission Procedures, and Class Segmentation. Thapan, Meenakshi (Red.). Education and Society: Themes, perspectives, practices. s. 405-427. Oxford University Press.

Waldrop, Anne ; Eriksen, Stein Sundstøl (2014). Gender and Democratization: The Politics of Two Female Grassroots Activists in New Delhi. Nielsen, Kenneth Bo; Waldrop, Anne (Red.). Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. s. 105-121. Anthem Press.

Nielsen, Kenneth Bo ; Waldrop, Anne (2014). Women and Gender in a Changing India. Nielsen, Kenneth Bo; Waldrop, Anne (Red.). Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. s. 1-18. Anthem Press.

Nielsen, Kenneth Bo ; Waldrop, Anne (2014). Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. ISBN: 9781783082698. Anthem Press.

Waldrop, Anne (2011). Kitty-parties and middle-class femininity in New Delhi. Donner, Henrike (Red.). Being middle-class in India. A way of life. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203148532-14

Waldrop, Anne (2011). Grandmother, mother and daughter: Changing agency of Indian middle-class women 1908-2008. Modern Asian Studies.
https://doi.org/10.1017/S0026749X11000448

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig