English version
Hilde Arntsen

Hilde Arntsen

Kort om

Jeg er medieviter med doktorgrad i medievitenskap (UiB), Cand. Polit. og Cand. Mag. (UiO), og fagoversetter i engelsk (ADH).

Har jobbet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og ved den internasjonale sommerskolen (UiO).

Foreleser om: Demokrati og medier. Afrika.

Forsker på: Nye medier og sosial endring i Kenya. Politiske satiretegninger i sørlige Afrika. Kjønn, kultur og medier. Mediatisering. Globalisering og demokrati. Postkolonial teori. Populærkultur. Eurovision Song Contest.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Medievitenskap og journalistikk

Emner

Bistand   Etnografi   Feministisk teori   Populærkultur   Kvalitative forskningsmetoder   Postkolonial teori og praksis   Ungdomskultur   Etniske minoriteter   Utviklingsstudier   Diaspora   Medier og globalisering   Medier i det sørlige Afrika   Mediealisering av religion   Resepsjonsstudier   HIV/AIDS og medier   Eurovision Song Contest   Politiske satiretegninger   Development Studes   Antropologisk film   Sosiale medier   Utviklingskommunikasjon   Cultural Studies

Regioner

Sørlige Afrika

Land

Kenya   Namibia   Norge   Zimbabwe

Samarbeidsrelasjoner

*Ørecomm Consortium for Communication and Glocal Change *Nordic Network of Comics Research *The Nordic Network on Media and Religion

Vitenskapelige publikasjoner

Arntsen, Hilde; Ekström, Ylva (2014). Finding One’s Feet in Modernity. Young Women and the Media in Dar es Salaam and Harare. Oloruntoba-Oju, Taiwo; Holst Petersen, Kirsten (Red.). Culture and the Contemporary African. Chapter. Nordiska Afrikainstitutet.

Arntsen, Hilde (2010). Committing journalism? A View of the Zimbabwean 2008 General Election as interpreted by news cartoons. Communicare . Vol. 29.

Arntsen, Hilde (2006). Researching popular culture. Enghel, Florencia (Red.). Glocal Times. -.
http://www.glocaltimes.k3.mah.se/viewarticle.aspx?...

Arntsen, Hilde (2005). Staging the Nation? Nation, Myth and Cultural Stereotypes in the International Eurovision Song Contest Finals in Estonia, Lativa and Norway. Bærug, RIchard (Red.). The Baltic Media World. Kapittel. s. 145-157.

Arntsen, Hilde (2004). Comments on Stefan Jonsson's presentation. Nordicom Information . Vol. 26.

Arntsen, Hilde (2004). Comments on Stefan Jonsson's presentation. Nordicom Review . Vol. 25.
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/134_069-...

Arntsen, Hilde (1998). You've come a long way, baby? : some questions of gender representation in Zimbabwean women's magazines. Waldahl, Ragnar (Red.). Perspectives on media, culture and democracy in Zimbabwe. s. 82-114.

Arntsen, Hilde (1997). Representation of the "Other" in visual narrative : African journey and Neria. Drag, Marianne; Gecau, Kimani; Zhuwarara, Rino (Red.). Media, democratization and identity. s. 98-115.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig