Norwegian version
Marit Krogtoft

Marit Krogtoft

Fields of study

Academic disciplines

Nordic languages

Subject areas

The development of writing   Language development   Nordic literature and language   Linguistics   Language change

Scientific publications

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Krogtoft, Marit Synnøve (2022). Musikkaktiviteter i barnehagen for barn med språkvansker - noe å satse på?. Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir; Sæther, Morten (Ed.). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. p. 195-215. Universitetsforlaget.

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Krogtoft, Marit Synnøve (2021). Videoobservasjoner og videobaserte samtaler som metoder for kvalitetsutvikling av barnehageansattes spesialpedagogiske praksis. Rusk, Fredrik Karl Henry (Ed.). Videoforskning på ulike læringsarenaer: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling. p. 165-181. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.153

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Skriveprosessen. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Ed.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. p. 63-77. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Vitenskapelig skriving. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Ed.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. p. 45-62. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Masteroppgaven - fra forskningsskisse til forskningsprosjekt. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Ed.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. p. 27-44. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit (2013). Krafttak for lesing!. Waale, May-Britt; Krogtoft, Marit (Ed.). Krafttak for lesing i fag. p. 9-25. Akademika forlag.

Waale, May-Britt; Krogtoft, Marit (2013). Krafttak for lesing i fag. ISBN: 978-82-321-0140-5. 197 p. Akademika forlag.
http://www.akademikaforlag.no/content/krafttak-les

Krogtoft, Marit (2013). Fortellinga som grunnlag for akademisk refleksjon og opplevelse. Sjøvoll, Jarle; Johansen, Jan-Birger (Ed.). Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. p. 103-120. Akademika forlag.

Krogtoft, Marit (2012). Å gjøre en forskjell - en evaluering av skrivekurs på ungdomsskoletrinnet to år etter. Sjøvoll, Jarle (Ed.). Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. Tapir Akademisk Forlag.

Krogtoft, Marit (2012). Skrivekurs på ungdomsskoletrinnet : en evaluering to år etter kursslutt. Sjøvoll, Jarle (Ed.). Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. p. 117-131. Tapir Akademisk Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete