English version
Marit Krogtoft

Marit Krogtoft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Skriftspråkutvikling   Språkutvikling   Nordisk språk og litteratur   Språkvitenskap   Språkhistorie

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Krogtoft, Marit Synnøve (2022). Musikkaktiviteter i barnehagen for barn med språkvansker - noe å satse på?. Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir; Sæther, Morten (Red.). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. s. 195-215. Universitetsforlaget.

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Krogtoft, Marit Synnøve (2021). Videoobservasjoner og videobaserte samtaler som metoder for kvalitetsutvikling av barnehageansattes spesialpedagogiske praksis. Rusk, Fredrik Karl Henry (Red.). Videoforskning på ulike læringsarenaer: Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling. s. 165-181. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.153

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Skriveprosessen. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Red.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. s. 63-77. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Vitenskapelig skriving. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Red.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. s. 45-62. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit Synnøve (2018). Masteroppgaven - fra forskningsskisse til forskningsprosjekt. Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell (Red.). Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. s. 27-44. Cappelen Damm Akademisk.

Krogtoft, Marit (2013). Krafttak for lesing!. Waale, May-Britt; Krogtoft, Marit (Red.). Krafttak for lesing i fag. s. 9-25. Akademika forlag.

Waale, May-Britt; Krogtoft, Marit (2013). Krafttak for lesing i fag. ISBN: 978-82-321-0140-5. 197 s. Akademika forlag.
http://www.akademikaforlag.no/content/krafttak-les

Krogtoft, Marit (2013). Fortellinga som grunnlag for akademisk refleksjon og opplevelse. Sjøvoll, Jarle; Johansen, Jan-Birger (Red.). Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. s. 103-120. Akademika forlag.

Krogtoft, Marit (2012). Å gjøre en forskjell - en evaluering av skrivekurs på ungdomsskoletrinnet to år etter. Sjøvoll, Jarle (Red.). Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. Tapir Akademisk Forlag.

Krogtoft, Marit (2012). Skrivekurs på ungdomsskoletrinnet : en evaluering to år etter kursslutt. Sjøvoll, Jarle (Red.). Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. s. 117-131. Tapir Akademisk Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig