Norwegian version
Ferruh Özalp

Ferruh Özalp

Scientific publications

Valvatne, Helene; Özalp, Ferruh (2008). Når barns morsmål er minoritetsspråk:Profesjonsutøvernes holdninger og handlinger har stor betydning. Otterstad, Ann Merete (Ed.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. p. 231-251. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete