English version
Ferruh Özalp

Ferruh Özalp

Vitenskapelige publikasjoner

Valvatne, Helene; Özalp, Ferruh (2008). Når barns morsmål er minoritetsspråk:Profesjonsutøvernes holdninger og handlinger har stor betydning. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. s. 231-251. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig