English version
Ingvild Kristin Alfheim

Ingvild Kristin Alfheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Alfheim, Ingvild Kristin ; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (2023). De yngste som lesere. Litteraturen og leken. ISBN: 9788215065724. 111 s. Universitetsforlaget.

Alfheim, Ingvild Kristin ; Grimsgaard, Kaja Bjølgerud ; Romøren, Anna Sara H. (2022). Bøker i bevegelse. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 147-164. Cappelen Damm Akademisk.

Alfheim, Ingvild Kristin (2020). Føden og døden. Om hvordan en bildebok med spisende skjeletter kan utfordre anatomisk kunnskapsformidling for barn. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 149-172. Fagbokforlaget.

Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (2018). Språklæring det siste året i barnehagen. ISBN: 9788215028606. 217 s. Universitetsforlaget.

Alfheim, Ingvild Kristin (2018). Når det er ordentlig skoledag, så blir det ikke det samme. Skolen som bildebokmotiv. Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Red.). Språklæring det siste året i barnehagen. s. 175-198. Universitetsforlaget.

Alfheim, Ingvild Kristin (2018). Når personalet blir byttet ut, må alle skjønne hvor viktig boka er. Profesjon, kunnskap og kvalitet i utviklingsarbeid. Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Red.). Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget.

Alfheim, Ingvild Kristin (2018). Den hadde vi i barnehagen, vi. Om lesemiljø og lesestunder i barnehagen, skolefritidsordning og på skolen. Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Red.). Språklæring det siste året i barnehagen. s. 75-96. Universitetsforlaget.

Alfheim, Ingvild Kristin ; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (2017). Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1776

Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (2017). Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 35.
https://doi.org/10.5324/barn.v35i1.3416

Alfheim, Ingvild Kristin ; Fodstad, Cecilie (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. ISBN: 978-82-15-02312-0. 156 s. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig