English version
Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline og bærekraftig utvikling. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Kapittel 2. Universitetsforlaget.

Lockhart-Pedersen, Virginia (Gini); Karlsen, Kristine Høeg (2023). Et frø for fremtida: En case-narrativ om læreres profesjonsfelleskap. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Kapittel 13. Universitetsforlaget.

Karlsen, Kristine Høeg; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha (2023). Elevmedvirkende vurderingspraksis. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Kapittel 12. Universitetsforlaget.

Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Omand, Carol (2023). En leken tilnærming til læring. Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. Kapittel 2. Universitetsforlaget.

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. ISBN: 9788215060941. 200 s. Universitetsforlaget.

Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. ISBN: 9788215060965. 200 s. Universitetsforlaget.

Nielsen, Charlotte Svendler; Østern, Tone Pernille; Karlsen, Kristine Høeg; Anttila, Eeva; Martin, Rosemary Kate (2023). Troubling arts education from a Nordic policy perspective: A field with an interdisciplinary and cross-sectoral potential. Dance Articulated .

Bjørnstad, Gunhild Brænne; Karlsen, Kristine Høeg (2023). An artful encounter with dance - empowering future teachers in cross-sectoral collaborations with the Cultural Schoolbag as the example. Dance Articulated .

Karlsen, Kristine Høeg; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Husebye, Birgitte Nordahl; Brynildsen, Stine (2023). ’Det er jo dans, det her også…?’ – meningsskaping gjennom dans som multimodal tekst i kroppsøvingslærerutdanningen. Dance Articulated .

Devonas Hoffmann, Flavia; Karlsen, Kristine Høeg (2022). Choreographic Infrastructuring for Design Things: A New Method for Participatory Design in Teacher Education. Vlachokyriakos, Vasilis (Red.). Embracing Cosmologies: Expanding Worlds of Participatory Design, Proceedings of the 17th Participatory Design Conference. Chapter. s. 230-240. Association for Computing Machinery (ACM).
https://hdl.handle.net/11250/3047900

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig