English version
Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Karlsen, Kristine Høeg ; Bjørnstad, Gunhild Brænne ; Omand, Carol (2023). En leken tilnærming til læring. Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. s. 23-57. Universitetsforlaget.

Bjørnstad, Gunhild Brænne ; Karlsen, Kristine Høeg (2023). An artful encounter with dance - empowering future teachers in cross-sectoral collaborations with the Cultural Schoolbag as the example. 19 s. Dance Articulated. Vol. 9.
https://doi.org/10.5324/da.v9i1.5068

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. ISBN: 9788215060941. 289 s. Universitetsforlaget.

Karlsen, Kristine Høeg ; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha (2023). Elevmedvirkende vurderingspraksis. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. s. 235-262. Universitetsforlaget.

Lockhart-Pedersen, Virginia (Gini); Karlsen, Kristine Høeg (2023). Et frø for framtiden: En case-narrativ om læreres profesjonsfelleskap. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. s. 263-283. Universitetsforlaget.

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline og bærekraftig utvikling. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. s. 25-53. Universitetsforlaget.

Karlsen, Kristine Høeg ; Hansen, Jessica Pedersen Belisle ; Nordahl Husebye, Birgitte; Brynildsen, Stine (2023). ’Det er jo dans, det her også…?’ – styrking av dans i kroppsøvingslærerutdanningen i tverrfaglige og tverrsektorielle profesjonsfellesskap. Dance Articulated. Vol. 9.
https://doi.org/10.5324/da.v9i1.5057

Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. ISBN: 9788215060965. 226 s. Universitetsforlaget.

Nielsen, Charlotte Svendler; Østern, Tone Pernille; Karlsen, Kristine Høeg ; Anttila, Eeva; Martin, Rosemary Kate (2023). Troubling dance education from a Nordic policy perspective: A field with an interdisciplinary and cross-sectoral potential. Dance Articulated. Vol. 9.
https://doi.org/10.5324/da.v9i1.5069

Karlsen, Joakim; Karlsen, Kristine Høeg (2022). What good is it anyway? Professional dance artists legitimising their work for the Cultural Schoolbag in Norwegian schools. Research in Dance Education.
https://doi.org/10.1080/14647893.2022.2094909

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig