Norwegian version
Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen

Scientific publications

Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. ISBN: 9788215060965. 200 p. Universitetsforlaget.

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. ISBN: 9788215060941. 200 p. Universitetsforlaget.

Karlsen, Kristine Høeg; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha (2023). Elevmedvirkende vurderingspraksis. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Ed.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Universitetsforlaget.

Lockhart-Pedersen, Virginia (Gini); Karlsen, Kristine Høeg (2023). Et frø for fremtida: En case-narrativ om læreres profesjonsfelleskap. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Ed.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Universitetsforlaget.

Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, Margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (2023). Storyline og bærekraftig utvikling. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Ed.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Universitetsforlaget.

Nielsen, Charlotte Svendler; Østern, Tone Pernille; Karlsen, Kristine Høeg; Anttila, Eeva; Martin, Rosemary Kate (2023). Troubling arts education from a Nordic policy perspective: A field with an interdisciplinary and cross-sectoral potential. Dance Articulated.

Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Omand, Carol (2023). En leken tilnærming til læring. Næsje, Ragnhild Louise; Berggren, Stein Arnold; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Häggström, margaretha; Karlsen, Kristine Høeg (Ed.). Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og lekende tilnærming til læring. Universitetsforlaget.

Bjørnstad, Gunhild Brænne; Karlsen, Kristine Høeg (2023). An artful encounter with dance - empowering future teachers in cross-sectoral collaborations with the Cultural Schoolbag as the example. Dance Articulated.

Karlsen, Kristine Høeg; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Husebye, Birgitte Nordahl; Brynildsen, Stine (2023). ’Det er jo dans, det her også…?’ – meningsskaping gjennom dans som multimodal tekst i kroppsøvingslærerutdanningen. Dance Articulated.

Karlsen, Joakim; Karlsen, Kristine Høeg (2022). What good is it anyway? Professional dance artists legitimising their work for the Cultural Schoolbag in Norwegian schools. Research in Dance Education.
https://doi.org/10.1080/14647893.2022.2094909

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete