EU-kommisjonens Consumer scoreboard

SIFO bidrar til og kvalitetssikrer EU-kommisjonens forbrukerundersøkelser.

Fra og med 2011 har Norge blitt inkludert i EU-kommisjonens Consumer Scoreboards ledet av kommisjonens divisjon for helse og matsikkerhet, som også omfatter forbrukerspørsmål (DG SANTE) .

Sammen med norske forbrukerinstitusjoner  (Barne- og familiedepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet), samt ICCNG (International Consumer Condition Network Group) med medlemmer fra forsknings- og forbrukerorganisasjoner i Danmark, England, Sverige, Nederland og Finland, samt et observerende medlem fra DG SANTE, har SIFO en viktig rolle som bidragsyter, herunder løpende kvalitetssikring av spørsmål rettet mot forbrukerundersøkelser i EU.

Deltakelsen i Consumer Scoreboards gir oss tilgang på et unikt materiale der vi kan sammenligne norske resultater med resultatene i 29 andre europeiske land, i tillegg til at Norge inkluderes i EU’s rapporteringer. Materialet gir også muligheter for utvidede analyser av forbrukerforholdene i Norge, og Norge sett i et internasjonalt perspektiv. 

Consumer Scoreboards har bestått av to årlige typer av studier, men fra 2014 vil disse alternere, med en studie pr år:

1) Consumer Market Scoreboard der forbrukernes tilfredshet med ca 50 markeder i EU28 pluss Norge og Island overvåkes på bakgrunn av MPI (market performance index: trust, comparability, problems & complaints, satisfaction, choice, switching).  

2) Consumer Conditions Surveys, som i likhet med vår egen SIFO-survey har en stamme av faste variable (CCI-consumer condition index), mens andre variable varierer. 

Med Consumer Scoreboards-undersøkelsene som utgangspunkt gjøres det i tillegg markedsstudier (ca. 2 i året) samt øvrige studier (f.eks. Vulnerability Study, Consumer Empowerment Study).

Nyheter fra prosjektet

tomme butikkhyller
Forbrukerforhold i koronaens tid

15. mars er den internasjonale forbrukerdagen. Vi kan feire med at norske forbrukerforhold er blant de beste i Europa. Men nå om dagen er alt snudd på hodet.