EU-kommisjonens Consumer scoreboard

SIFO er norsk bidragsyter inn i dette.

Fra og med 2011 har Norge blitt inkludert i EU kommisjonens Consumer Scoreboards ledet av DG Sanco. I samarbeidet med FFU (forbrukerinstitusjonene med representanter fra BLD, FR, FO og SIFO) og ICCNG (International Consumer Condition Network Group med medlemmer fra forsknings- og forbrukerorganisasjoner i Danmark, England, Sverige, Nederland, Finland, samt observerende medlem fra DG Sanco) har SIFO en viktig rolle som bidragsyter, herunder løpende kvalitetssikring av spørsmål rettet mot forbrukerundersøkelser i EU. Deltakelsen i Consumer Scoreboards gir oss tilgang på et unikt materiale der vi kan sammenligne norske resultater med resultatene i 29 andre europeiske land, i tillegg til at Norge inkluderes i EU’s rapporteringer. Materialet gir også muligheter for utvidede analyser av forbrukerforholdene i Norge, og Norge sett i et internasjonalt perspektiv.  Consumer Scoreboards har bestått av to årlige typer av studier, men fra 2014 vil disse alternere, med en studie pr år:

1) Consumer Market Scoreboard der forbrukernes tilfredshet med ca 50 markeder i EU28 pluss Norge og Island overvåkes på bakgrunn av MPI (market performance index: trust, comparability, problems & complaints, satisfaction, choice, switching).  

2) Consumer Conditions Surveys, som i likhet med vår egen Sifo-survey har en stamme av faste variable (CCI-consumer condition index), mens andre variable varierer. 

Med Consumer Scoreboards undersøkelsene som utgangspunkt gjøres det i tillegg markedsstudier (ca 2 i året) samt øvrige studier (eks Vulnerability Study, Consumer Empowerment Study).