English version
Line Aasen

Line Aasen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aasen, Line; Ponton, Irene Gynnild; Johannessen, Anne-Kari M. (2018). Being in control and striving for normalisation: A Norwegian pilot study on parents? perceptions of hospital-at-home. Scandinavian Journal of Caring Sciences .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig