English version
Katrine Staats

Katrine Staats

Kort om

Jeg er kreftsykepleier og har bred erfaring fra kommunehelsetjenesten. Jeg tilhører forskningsgruppen empowerment ved Kjeller, og mine forskningsområder er kreftsykepleie, sykepleieutdanning, refleksjon, palliasjon, livets slutt, verdighet, pårørende. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Staats, Katrine ; Jeppestøl, Kristin; Søvde, Bente Egge; Brenne, Bodil Aarmo; Tarberg, Anett Skorpen (2024). End-of-life care at home: Dignity of family caregivers. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/09697330241241773

Jahr Svendsen, Sandra; Grov, Ellen Karine ; Staats, Katrine (2024). Patients’ experiences with shared decision-making in home-based palliative care – navigation through major life decisions. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01434-2

Staats, Katrine ; Ervik, Bente; Fæø, Stein Erik (2023). The feeling of being home when nearing end-of-life—the example of Norway: A discussion paper. Nordic journal of nursing research. Vol. 43.
https://doi.org/10.1177/20571585231180185

Staats, Katrine ; Grov, Ellen Karine ; Tranvåg, Oscar (2022). Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR) Part 2. Advances in Nursing Science.
https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000474

Staats, Katrine ; Christensen, Karen Erika Kirsten; Grov, Ellen Karine ; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Tranvåg, Oscar (2021). Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway. Journal of Women & Aging.
https://doi.org/10.1080/08952841.2021.1946375

Staats, Katrine ; Grov, Ellen Karine ; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (2020). Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. Health Care for Women International. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1797035

Staats, Katrine ; Grov, Ellen Karine ; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (2020). Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/0969733020956372

Staats, Katrine ; Grov, Ellen Karine ; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (2019). Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR): Part 1. 13 s. Advances in Nursing Science.
https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000289

Staats, Katrine ; Tranvåg, Oscar; Grov, Ellen Karine (2018). Home-Care Nurses' Experience with Medication Kit in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing. Vol. 20.
https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000518Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig