English version
Veronica Lockertsen

Veronica Lockertsen

Kort om

Jeg er sykepleier med Master i Psykisk helsearbeid. Jeg har en spesiell interesse for å faglig videreutvikle helsetjenestene våre, og sikre likeverdige helsetjenester til alle. Mitt PhD-prosjekt omhandlet erfaringer med overgangen mellom barne-og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri for personer med Anorexia Nervosa, pårørende og behandlere. Prosjektet var brukerinitiert, og hadde medforskere med i hele forskningsprosessen. Denne arbeidsmetoden har gjort meg interessert i hvordan medforskere bruker sin erfaring inn i intervjusettinger, og hvordan intervjuet blir påvirket.

Mitt hovedvirke på OsloMet er på Master i Empowerment, der jeg driver valgfag i Veiledning. Faglig veiledning er noe alle som arbeider med relasjoner i helsearbeid bør ha tilbud om, og helst gå regelmessig i.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lockertsen, Veronica ; Mo, Audun (2024). Hva kan støtte nyutdannede sykepleieres etiske beslutningskompetanse? En diskusjonsartikkel om vilkår for god etisk refleksjon i klinisk praksis. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2024.95849

Lockertsen, Veronica ; Holm, Lill Ann Wellhaven; Nilsen, Liv; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2021). The transition process between child and adolescent mental services and adult mental health services for patients with anorexia nervosa: a qualitative study of the parents’ experiences. 10 s. Journal of Eating Disorders. Vol. 9.
https://doi.org/10.1186/s40337-021-00404-w

Lockertsen, Veronica ; Nilsen, Liv; Holm, Lill Ann Wellhaven; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2020). Mental health professionals' experiences transitioning patients with anorexia nervosa from child/adolescent to adult mental health services: a qualitative study. BMC Health Services Research. Vol. 20:891.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05740-2

Lockertsen, Veronica ; Nilsen, Liv; Holm, Lill Ann Wellhaven; Rø, Øyvind; Burger, Linn May; Røssberg, Jan Ivar (2020). Experiences of patients with anorexia nervosa during the transition from child and adolescent mental health services to adult mental health services. Journal of Eating Disorders. Vol. 8.
https://doi.org/10.1186/s40337-020-00313-4Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig