På like vilkår - et levekårsprosjekt i Bydel Søndre Nordstrand

I dette samarbeidsprosjektet med Redd Barn og Tøyen Unlimited ønsker vi å utvikle medvirkningsmetodikk rettet mot utsatt ungdom som medforskere og idéutviklere.

Vi vil videreutvikle opplæringsmodulene UngForsk og Ungidè fra det pågående forskningsprosjektet Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (2018-2021).

I UngForsk lærer vi bort etnografisk metode, statistikk og intervjuteknikk, for at ungdommene selv skal kunne innhente og systematisere lokal kunnskap. Dette er viktig for at de skal kunne fungere og oppleve selv at de er kompetente medvirkere.

I UngIdé bygger vi unges kompetanse på idéutvikling, deltagelse og ledelse av kreative prosesser og stegene fra idé til gjennomføring – hvordan kan unge selv starte opp sosiale tiltak eller utvikle lokale bedrifter som sosiale entreprenører?

Målet er å tilpasse metodikken til den lokale konteksten og utfordringene som unge voksne og ungdom på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand identifiserer som sentrale, og på sikt bruke den i etablering av bydelsverter og ungdom i andre bydeler og byer i Norge.  

  • Deltakere

    Laster inn ...