GROM − gode relasjoner og miljø i skolen

Hvordan kan skolen bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever?

Dette prosjektet handler om hvordan skolen kan bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever. Det er forankret i nyere teori, forskning og faglige tilnærminger til læringsmiljø, mobbeforebygging, helsefremmende skoler og relasjonskompetanse som vektlegger behovet for og opplevelsen av tilhørighet til fellesskap.

Prosjektet gjennomføres av Lørenskog kommune, med forskerstøtte fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Forskerstøtten er finansiert av KS og Partnerskap mot mobbing, og omfatter bidrag til modellutvikling, dokumentasjon og evaluering, faglige bidrag til innhold i kompetanseutvikling, samt rapportering.

Rapporteringen vil omfatte prosjektets programteori, hovedelementer i organisering og praktisk gjennomføring, samt viktige suksesskriterier og forutsetninger for å lykkes.

Rapporten skal

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.