GROM − gode relasjoner og miljø i skolen

Hvordan kan skolen bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever?

Dette prosjektet handler om hvordan skolen kan bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever. Det er forankret i nyere teori, forskning og faglige tilnærminger til læringsmiljø, mobbeforebygging, helsefremmende skoler og relasjonskompetanse som vektlegger behovet for og opplevelsen av tilhørighet til fellesskap.

Prosjektet gjennomføres av Lørenskog kommune, med forskerstøtte fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Forskerstøtten er finansiert av KS og Partnerskap mot mobbing, og omfatter bidrag til modellutvikling, dokumentasjon og evaluering, faglige bidrag til innhold i kompetanseutvikling, samt rapportering.

Rapporteringen vil omfatte prosjektets programteori, hovedelementer i organisering og praktisk gjennomføring, samt viktige suksesskriterier og forutsetninger for å lykkes.

Rapporten skal

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.