Norwegian version
Knut Fossestøl

Knut Fossestøl

Fields of study

Subject areas

Welfare state   Evaluation   Process evaluation   Steering and reform   New Public Mangement   RCT   NAV

Research projects

Scientific publications

Breit, Eric Martin Alexander ; Andreassen, Tone Alm ; Fossestøl, Knut (2022). Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform. 23 p. Public Management Review.
https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095004

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-01

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71.
https://doi.org/10.1111/issr.12187

Saltkjel, Therese ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Borg, Elin ; Lyng, Selma Therese ; Wittrock, Christian ; Pålshaugen, Øyvind ; Fossestøl, Knut ; Christensen, Hanne ; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research. Vol. 91.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.07.001

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization. Vol. 5.
https://doi.org/10.1093/jpo/jox013

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Gyüre, Krisztina ; Rugkåsa, Marianne ; Fossestøl, Knut ; Bergheim, Berit ; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.005

Fossestøl, Knut ; Breit, Eric ; Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02

Fossestøl, Knut ; Breit, Eric ; Andreassen, Tone Alm ; Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. Vol. 93.
https://doi.org/10.1111/padm.12144

Andreassen, Tone Alm ; Fossestøl, Knut (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete