English version
Ariana Guilherme Fernandes

Ariana Guilherme Fernandes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Integreringspolitikk   Komparativ politikk   Innvandrere   Integrering   Integreringstiltak

Regioner

Norden

Land

Danmark   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fernandes, Ariana Guilherme ; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 s. Gyldendal Akademisk.

Fernandes, Ariana Guilherme ; Kjørstad, Monica (2022). Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 140-160. Cappelen Damm Akademisk.

Fernandes, Ariana Guilherme (2015). (Dis)Empowering New Immigrants and Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, Denmark, and Norway. 20 s. Journal of Immigrant & Refugee Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/15562948.2015.1045054

Fernandes, Ariana Guilherme (2015). Introduktionsprogram för nyanlända i Sverige, Danmark och Norge. Montesino, Norma; Righard, Erica (Red.). s. 63-85. Gleerups Utbildning AB.

Gubrium, Erika ; Fernandes, Ariana Guilherme (2014). Policing Norwegian Welfare: Disciplining and Differentiating within the Bottom Rungs. Social Inclusion. Vol. 2.
https://doi.org/10.17645/si.v2i3.35

Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks: Programmes for Preparing Newly Arrived Immigrants for (Working) Life in Sweden, Denmark and Norway. Harsløf, Ivan; Ulmestig, Rickard (Red.). Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. s. 189-219. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137267191_9

Fernandes, Ariana Guilherme (2011). En studie av to integreringstiltak og deres underliggende ideologi. Bø, Bente Puntervold (Red.). Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. s. 46-77. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig