English version

Challenges of Participation (CHAPAR)

Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.

CHAPAR er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom VID vitenskapelig høgskole, OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskolen på Vestlandet.

  • Prosjektdeltagere

    Laster inn ...