English version
Ingeborg Marie Helgeland

Ingeborg Marie Helgeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Sosialpedagogikk   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, May-Britt; Helgeland, Ingeborg Marie; Brannen, Julia; Phoenix, Ann (2020). Transitions to Adulthood of ‘At Risk’ Young Men: New Analysis from Two Norwegian Qualitative Longitudinal Studies. Children & society . Vol. 34.

Herland, Mari Dalen; Helgeland, Ingeborg (2017). Negotiating motherhood: women with troubled upbringings and their self-conceptions as mothers. Child & Family Social Work . Vol. 22.

Herland, Mari Dalen; Hauge, Mona-Iren; Helgeland, Ingeborg Marie (2015). Balancing fatherhood: Experiences of fatherhood among men with a difficult past. Qualitative Social Work . Vol. 14.

Helgeland, Ingeborg Marie (2011). Participation and Protection of Youngsters with serious behavior problems in Norwegian Shild Welfare Services. Sociological Studies of Children and Youth . Vol. 14.

Helgeland, Ingeborg (2011). Participation and protection of youngsters with serious behavior problems in Norwegian child welfare services. Bass, Loretta E.; Kinney, David A. (Red.). The Well-Being, Peer Cultures and Rights of Children. 11. s. 257-286. Emerald Group Publishing Limited.

Helgeland, Ingeborg Marie (2010). What works? A 15-year follow-up study of 85 young people with serious behavioral problems. Children and Youth Services Review . Vol. 32.

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). Ungdom med alvorlige atferdsvansker - deltakelse og formynderskap i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 12.

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). What works?A 15-year follow-up study of 85 young people with behavioral problems. Children and Youth Services Review .

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). "Definisjon av situasjonen" - et metodologisk perspektiv. William Isaac Thomas'studier av atferd,sosiale problemer og sosial endring. Fontene forskning .

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). Ungdom i alvorlig trøbbel. Veier til forandring. ISBN: 978-82-15-01441-8. 170 s. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig