English version
Ingeborg Marie Helgeland

Ingeborg Marie Helgeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Sosialpedagogikk   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, May-Britt ; Helgeland, Ingeborg Marie ; Brannen, Julia; Phoenix, Ann (2020). Transitions to Adulthood of ‘At Risk’ Young Men: New Analysis from Two Norwegian Qualitative Longitudinal Studies. Children & society. Vol. 34.
https://doi.org/10.1111/chso.12369

Herland, Mari Dalen ; Helgeland, Ingeborg (2017). Negotiating motherhood: women with troubled upbringings and their self-conceptions as mothers. Child & Family Social Work. Vol. 22.
https://doi.org/10.1111/cfs.12193

Herland, Mari Dalen ; Hauge, Mona-Iren; Helgeland, Ingeborg Marie (2015). Balancing fatherhood: Experiences of fatherhood among men with a difficult past. Qualitative Social Work. Vol. 14.
https://doi.org/10.1177/1473325014528737

Helgeland, Ingeborg Marie (2011). Participation and Protection of Youngsters with serious behavior problems in Norwegian Shild Welfare Services. 18 s. Sociological Studies of Children and Youth. Vol. 14.

Helgeland, Ingeborg (2011). Participation and protection of youngsters with serious behavior problems in Norwegian child welfare services. Bass, Loretta E.; Kinney, David A. (Red.). The Well-Being, Peer Cultures and Rights of Children. s. 257-286. Emerald Group Publishing Limited.
https://doi.org/10.1108/s1537-4661(2011)0000014016

Helgeland, Ingeborg Marie (2010). What works? A 15-year follow-up study of 85 young people with serious behavioral problems. 7 s. Children and Youth Services Review. Vol. 32.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.10.015

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). "Definisjon av situasjonen" - et metodologisk perspektiv. William Isaac Thomas'studier av atferd,sosiale problemer og sosial endring. Fontene forskning.

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). What works?A 15-year follow-up study of 85 young people with behavioral problems. Children and Youth Services Review.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.10.015

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). Ungdom i alvorlig trøbbel. Veier til forandring. ISBN: 978-82-15-01441-8. 170 s. Universitetsforlaget.

Helgeland, Ingeborg Marie (2009). Ungdom med alvorlige atferdsvansker - deltakelse og formynderskap i barnevernet. 12 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig