English version
Ragnhild Hansen

Ragnhild Hansen

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (2017). Profesjonelt sosialt arbeid som kunnskapsbasert praksis. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Del III Kap. 8. s. 155-177. Gyldendal Akademisk.

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2016). Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2012). Scener fra et partnerskap - eksempel fra et delprosjekt i HUSK. Jenssen, Anne Grete; Tronvoll, Inger Marii (Red.). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Kapittel 9. s. 111-124. Universitetsforlaget.

Hansen, Ragnhild; Bjerke, Erik (2011). Dialogseminar som metode i evaluering av praksis. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. 11. s. 140-155. Universitetsforlaget.

Hansen, Ragnhild (2011). Å oppdage hvilke briller man har på. Askeland, Gurid Aga (Red.). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Kapittel 10. s. 155-167. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig