English version
Jannicke Heyerdahl-Larsen

Jannicke Heyerdahl-Larsen

Fagområder

Emner

Ikke-vold

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Heyerdahl-Larsen, Jannicke ; Popova, Blazhka; Obilie, Johanna (2014). Å møte ubehaget gjennom kritisk refleksjon. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. s. 124-140. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig