English version
Ingrid Løken

Ingrid Løken

Kort om

Samfunnsgeograf med spesielt fokus på klimaendringer og migrasjon, bærekraftig utvikling og systemforståelse, geografiske perspektiver i undervisning.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Løken, Ingrid; Wetlesen, Annika (2023). From boundary maintenance to boundary crossing: Geography in the Norwegian national curriculum. NERA2023. Nordic educational research association.

Løken, Ingrid (2021). Dette er de usynlige klimaflyktningene. Vårt land.
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/09/13/...

Løken, Ingrid (2021). Climate-Induced Migration in the Ancash Region in Peru. Vinterseminar i samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig