English version
Ingrid Løken

Ingrid Løken

Kort om

Samfunnsgeograf med spesielt fokus på klimaendringer og migrasjon, bærekraftig utvikling og systemforståelse, geografiske perspektiver i undervisning.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Løken, Ingrid (2021). Climate-Induced Migration in the Ancash Region in Peru. Vinterseminar i samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.

Løken, Ingrid (2021). Dette er de usynlige klimaflyktningene. Vårt land .
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/09/13/...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig