Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Som alumnikoordinator jobber jeg for å skape et livslang forhold mellom tidligere studenter og OsloMet som institusjon. Jeg har det overordnede ansvaret for tilbudet OsloMet har til alumni og ivaretar kommunikasjon i alle kanaler med denne målgruppen. Jeg samarbeider med utdanningene om alt som er alumnirelatert. Rollen min forutsetter at jeg er både strategisk og operativ.

Utover mine kjerneoppgaver deltar jeg i arbeidsgruppen på OsloMet som planlegger og gjennomfører ulike tiltak i regi av Oslo Pride.

Jeg er opprinnelig fra USA, men har bodd i Norge i ni år. Jeg har bachelor i Russland og Øst-Europa-studier fra Brown University og master fra Harvard University innen samme fagfelt.