Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Fra januar 2019 er jeg ansatt i 60% stilling i avdelingen for samfunnskontakt og kommunikasjon, hvor jeg leder arbeidet med å utvikle innhold, lage en struktur og sørge for implementeringen av nye engelske nettsider for OsloMet.

Jeg har permisjon fra min stilling som alumnikoordinator i perioden 15.9.2019-15.3.2020.

Administrative arbeidsområder

Alumni, Karriereveiledning, Eksterne relasjoner, Samfunnskontakt, Sosiale medier, Nettpublisering, Næringsliv, Arrangementer