Norwegian version
Ellen Konstanse Hovik

Ellen Konstanse Hovik

Scientific publications

Eriksen, Elisabeta ; Hovik, Ellen Konstanse ; Kjensli, Grethe (2021). Challenges in Enacting Classroom Dialogue. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich (Ed.). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. p. 41-48. SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education.

Hovik, Ellen Konstanse ; Kleve, Bodil (2021). Undervisningskunnskap i matematikk. ISBN: 9788202697167. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse ; Rodal, Camilla (2019). Visualization of fractions - a challenge for pre-service teachers. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Ed.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education.

Hovik, Ellen Konstanse ; Reinholdtsen, Lars ; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 163-180. Universitetsforlaget.

Hovik, Ellen Konstanse ; Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Ed.). Undervisningskunnskap i matematikk. p. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse ; Kleve, Bodil (2016). Undervisningskunnskap i matematikk. ISBN: 9788202470654. 202 p. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse ; Kleve, Bodil (2016). Mangfold i lærerutdanningens matematikk. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Ed.). Undervisningskunnskap i matematikk. p. 13-30. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse ; Solem, Ida Heiberg (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. p. 120-126. Akademika forlag.

Solem, Ida Heiberg ; Hovik, Ellen Konstanse (2012). «36 er et oddetall» – Aspekter ved undervisningskunnskap i matematikk på barnetrinnet. FoU i praksis. Vol. 6.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete