Norwegian version
Lars Reinholdtsen

Lars Reinholdtsen

Scientific publications

Hovik, Ellen Konstanse ; Reinholdtsen, Lars ; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 163-180. Universitetsforlaget.

Reinholdtsen, Lars (2018). Intellektuelle dyder i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget.

Reinholdtsen, Lars (2016). Lærerstudenters oppfatninger om 0.999. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Ed.). Undervisningskunnskap i matematikk. p. 137-160. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete