English version
Lars Reinholdtsen

Lars Reinholdtsen

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Ellen Konstanse; Reinholdtsen, Lars; Smestad, Bjørn (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel. s. 163-180. Universitetsforlaget.

Reinholdtsen, Lars (2018). Intellektuelle dyder i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 14. Universitetsforlaget.

Reinholdtsen, Lars (2016). Lærerstudenters oppfatninger om 0.999. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 8. s. 137-160. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig