Norwegian version
Else Margrethe Lefdal

Else Margrethe Lefdal

Scientific publications

Lefdal, Else Margrethe (2015). Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg. Acta Didactica Norge . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/11250/298115

Lefdal, Else Margrethe (2014). Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering. 23 p. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
http://www.formakademisk.org/

Lefdal, Else Margrethe (2013). Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1867

Lefdal, Else Margrethe (2005). Etisk designperspektiv - Dialog med brukerne og design for alle. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Ed.). DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer. HiO-rapport 2005 nr. 33. artikkel. p. 47-56. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete