Norwegian version
Else Margrethe Lefdal

Else Margrethe Lefdal

Scientific publications

Lefdal, Else Margrethe ; Børresen Bech, Jannicke Tanita; Dalstein, Gunn Synnøve (2023). Universal design of specialised classrooms A survey on Art and Crafts studios. 22 p. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 16.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.5010

Lefdal, Else Margrethe (2023). User participation in the planning of Art and crafts studios in new school buildings in Norway. 25 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.9271

Lefdal, Else Margrethe (2015). Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg. Acta Didactica Norge. Vol. 9.
https://doi.org/10.5617/adno.1297

Lefdal, Else Margrethe (2014). Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering. 23 p. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.767

Lefdal, Else Margrethe (2013). Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.585

Lefdal, Else Margrethe (2005). Etisk designperspektiv - Dialog med brukerne og design for alle. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Ed.). DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer. HiO-rapport 2005 nr. 33. p. 47-56. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete