English version
Ingeborg Stana

Ingeborg Stana

Kort om

Professor i visuelle fag ved Institutt for estetiske fag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kreativitet   Maleri   Visuell kunst   Analog og Digital Tegning   Digital dømmekraft Opphavsrett og Personvern   Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid   Samtidskunst

Vitenskapelige publikasjoner

Stana, Ingeborg (2022). Landskap Nå!. Billedkunst (Oslo).

Stana, Ingeborg (2022). Artistic Research in Artists’ Books. 11 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 11.
https://journals.oslomet.no/index.php/ar/article/v...

Kvellestad, Randi Veiteberg; Stana, Ingeborg; Vatn, Gunhild (2021). Working Together: Cooperation or Collaboration?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Stana, Ingeborg (2017). Opphavsrett i klasserommet. FORM . Vol. 31.

Stana, Ingeborg (2017). MEASURING CREATIVITY. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Kapittel. s. 489-494. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig