English version
Ingeborg Stana

Ingeborg Stana

Kort om

Professor i visuelle fag ved Institutt for estetiske fag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kunst i offentlig rom   Kunst og håndverk   E-læring i kunstfaglig virksomhet   Kunstfaglig forskning og utviklingsarbeid   Billedkunst   Visuell kunst   Opphavsrett for kunstnere og designere   Personvern og digital dømmekraft

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Kvellestad, Randi Veiteberg; Stana, Ingeborg; Vatn, Gunhild (2019). Working Together: Cooperation or Collaboration?. Conference proceedings of the Design Management Academy . Vol. 1.
http://academicarchives.org/index.php/adim/article...

Stana, Ingeborg (2017). Opphavsrett i klasserommet. FORM . Vol. 31.

Stana, Ingeborg (2017). MEASURING CREATIVITY. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Kapittel. s. 489-494. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig