English version
Tina Tvedt

Tina Tvedt

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Tvedt, Tina (2023). The CraftHub journey - Project catalogue. 515 s. Craft hub, EU Creative Europe project.

Vatn, Gunhild; Haakonsen, Peter ; Kvellestad, Randi Veiteberg ; Tvedt, Tina (2022). Kunst og håndverk 1-7. ISBN: 9788249220243. Aschehoug & Co.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig