English version

Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge

Prosjektet omfatter en gjennomgang og analyse av relevante forskningsbidrag som omhandler etnisk diskriminering mot barn og unge i Norge.

Kunnskapsstatusen vil sammenfatte relevant forsking fra norske forhold de siste 20 år og utgjøre:

 1. En gjennomgang av hvert enkelt forskingsbidrag med et sammendrag av resultatene. Sammendraget skal inneholde en presentasjon av den diskriminerende praksisen som omtales, målgruppens alder, kjønn, diskrimineringsgrunn(er), hvem som har opptrådt diskriminerende og eventuelle anbefalinger og tiltak.
 2. En samlet vurdering og analyse av hvilke forskingsbidrag som finnes på feltet. Analysen skal inneholde en drøfting av den forskning som finnes på feltet og gi en samlet vurdering av hva denne har kommet frem til mht. diskriminerende praksiser, alder, kjønn, diskrimineringsgrunn(er), hvem som har opptrådt diskriminerende og eventuelle tiltak.
 3. Anbefalinger om områder der det, gjennom arbeidet under punkt 1 og 2, framkommer at det er behov for mer forskning. Sammenfatningen vil bygge på litteratursøk og kontakt med forskere og offentlig ansatte med ansvar for forskning på fagfeltet.
 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

    

  • Publikasjoner

   Seeberg, M.L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. NOVA Rapport 8/11