English version
Rune Halvorsen

Rune Halvorsen

Kort om

Rune Halvorsen, Dr.polit. i sosiologi, professor i sosialpolitikk, nestleder for CEDIC - Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) og nestleder for The Norwegian Research School on Digitalisation, Culture and Society (DIGIT). 

Halvorsens overordnede faglige interesser er europeisk og komparativ velferdspolitikk. Hans forskning har fokusert på sosialt medborgerskap, egenorganisering og sosiale bevegelser i velferdsstaten, funksjonshemmingspolitikk og arbeidsmarkedsinkludering. Han er Scientific Coordinator for EUROSHIP - Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe (2020-2023), finansiert av EU via Horizon 2020. Han har ledet kryssnasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter for NFR og Nordisk Råd. Han har vært norsk partner i et Marie Curie-nettverk for utdanning av yngre forskere (DREAM ITN, 2012-2015), EU FP7-prosjektene COPE -Combatting Poverty in Europe og DISCIT - Making Persons with Disabilities Full Citizens. Han leder den nordiske seksjonen av ESPAnet og er styremedlem i RC 19 Poverty, Social Welfare and Social Policy, ISA.

Han har også arbeidet ved Maison des Sciences de l’Homme in Nantes og Paris, og ved University of Leeds.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Funksjonshemming   Nye sosiale bevegelser   Den europeiske Unionen   Helse- og velferdspolitikk   Komparative studier av fattigdom   Arbeidsmarkedstiltak   Aktivt medborgerskap

Regioner

Europa

Administrative arbeidsområder

Forskningsetikk   Forskningsformidling   Forskerutdanning   Forskningssamarbeid   Internasjonalt samarbeid   Innovasjon   Samfunnskontakt

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune (2023). Index Measuring Land Use Intensity—A Gradient‐Based Approach. Geomatics. Vol. 3.
https://doi.org/10.3390/geomatics3010010

O'Reilly, Jacqueline; Unt, Marge; Halvorsen, Rune ; Schoyen, Mi Ah ; Verdin, Rachel; Roosalu, Triin; Ibáñez, Zyab (2023). Locked in Transition: Youth Labor Markets during COVID-19 in the United Kingdom, Norway, Estonia, and Spain. Börner, Stefanie; Seeleib-Kaiser, Martin (Red.). European Social Policy and the COVID-19 Pandemic: Challenges to National Welfare and EU Policy. s. 131-164. Oxford University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/978019

He, Biao ; Halvorsen, Rune (2021). DIGITAL INCLUSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN CHINA UNDER COVID-19: HOW FAR HAS CHINA COME?. 22 s. Frontiers of Law in China. Vol. 16.
https://doi.org/10.3868/s050-010-021-0003-6

Halvorsen, Rune ; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Hva skal til for å få flere unge funksjonshemmede i arbeid? Et systemperspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 246-266. Fagbokforlaget.

Scaratti, Chiara; Leonardi, Matilde; Silvaggi, Fabiola; Ávila, Carolina C.; Muñoz-Murillo, Amalia; Stavroussi, Panayiota; Roka, Olga; Burger, Helena; Fheodoroff, Klemens; Tobiasz-Adamczyk, Beata; Sabariego, Carla; Esteban, Eva; Gruber, Sonja; Svestkova, Olga; Halvorsen, Rune ; Kadyrbaeva, Asel; Ferraina, Sabrina (2018). Mapping European Welfare Models: State of the Art of Strategies for Professional Integration and Reintegration of Persons with Chronic Diseases. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/ijerph15040781

Halvorsen, Rune ; Hvinden, Bjørn (2018). Integrated discussion: Managing diversity among youth in Nordic social protection policies. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. s. 199-228. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781783476008.00014

Halvorsen, Rune ; Hvinden, Bjørn (2018). Youth. Diversity and employment in times of crisis and Economic restructuring - an introduction. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. s. 1-31. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781783476008.00006

Halvorsen, Rune ; Hvinden, Bjørn (2018). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. ISBN: 978-1-78347-599-5. 232 s. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune ; Hvinden, Bjørn; Kuivalainen, Susan; Schoyen, Mi Ah (2018). A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. s. 127-149. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.1111/issr.12037

Hvinden, Bjørn; Halvorsen, Rune (2018). Mediating Agency and Structure in Sociology: What Role for Conversion Factors?. 17 s. Critical Sociology. Vol. 44.
https://doi.org/10.1177/0896920516684541

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig