English version
Rune Halvorsen

Rune Halvorsen

Kort om

Halvorsens overordnende faglige interesser er europeisk og komparativ velferdspolitikk. Hans forskning har fokusert på sosialt medborgerskap, egenorganisering og sosiale bevegelser i velferdsstaten, funksjonshemmingspolitikk og arbeidsmarkedsinkludering. Han er Scientific Coordinator for EUROSHIP - Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe (2020-2023), finansiert av EU via Horizon 2020. Han har ledet og bidratt til i utredningsarbeid for EU-kommisjonen, norske departement og direktorat. Han har ledet kryssnasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter for NFR og Nordisk Råd. Han har vært norsk partner i et Marie Curie-nettverk for utdanning av yngre forskere (DREAM ITN, 2012-2015), EU FP7-prosjektene COPE -Combatting Poverty in Europe og DISCIT - Making Persons with Disabilities Full Citizens. Potensielle PhD studenter med interesse for sosialt medborgerskap må gjerne ta kontakt. Se for øvrig https://runehalvorsenresearch.wordpress.co

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Funksjonshemming   Nye sosiale bevegelser   Den europeiske Unionen   Helse- og velferdspolitikk   Komparative studier av fattigdom   Arbeidsmarkedstiltak   Aktivt medborgerskap

Regioner

Europa

Administrative arbeidsområder

Forskningssamarbeid   Internasjonalt samarbeid   Innovasjon   Samfunnskontakt

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Hva skal til for å få flere unge funksjonshemmede i arbeid? Et systemperspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 12. s. 246-266. Fagbokforlaget.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Integrated discussion: Managing diversity among youth in Nordic social protection policies. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 9. s. 199-228. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Kuivalainen, Susan; Schoyen, Mi Ah (2018). A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 6. s. 127-149. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Youth. Diversity and employment in times of crisis and Economic restructuring - an introduction. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 1. s. 1-31. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. ISBN: 978-1-78347-599-5. 232 s. Edward Elgar Publishing.

Scaratti, Chiara; Leonardi, Matilde; Silvaggi, Fabiola; Ávila, Carolina C.; Muñoz-Murillo, Amalia; Stavroussi, Panayiota; Roka, Olga; Burger, Helena; Fheodoroff, Klemens; Tobiasz-Adamczyk, Beata; Sabariego, Carla; Esteban, Eva; Gruber, Sonja; Svestkova, Olga; Halvorsen, Rune; Kadyrbaeva, Asel; Ferraina, Sabrina (2018). Mapping European Welfare Models: State of the Art of Strategies for Professional Integration and Reintegration of Persons with Chronic Diseases. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 15.

Hvinden, Bjørn; Halvorsen, Rune (2018). Mediating Agency and Structure in Sociology: What Role for Conversion Factors?. Critical Sociology. Vol. 44.
http://journals.sagepub.com/toc/crs/0/0

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette; Siska, Jan (2017). Life-course Interviews on Disability and Active Citizenship – Collecting and Analysing Big Qualitative Data. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 3. s. 36-48. Routledge.

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette (2017). Transitions to Active Citizenship for Young Persons with Disabilities – Virtuous and Vicious Cycles of Functionings. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 11. s. 175-191. Routledge.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (2017). Changing Opportunities for Active Citizenship in Europe: Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. Chapter 1. s. 1-16. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig