English version
Rune Halvorsen

Rune Halvorsen

Kort om

Rune Halvorsen, Dr.polit. i sosiologi, professor i sosialpolitikk, nestleder for CEDIC - Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) (https://uni.oslomet.no/cedic) og nestleder for The Norwegian Research School on Digitalisation, Culture and Society (DIGIT)  (digitresearchschool.no). Koordindator for MA i sosialt arbeid og MA i International social welfare and health policy.

Halvorsens overordnede faglige interesser er europeisk og komparativ velferdspolitikk. Hans forskning har fokusert på sosialt medborgerskap, egenorganisering og sosiale bevegelser i velferdsstaten, funksjonshemmingspolitikk og arbeidsmarkedsinkludering. Han er Scientific Coordinator for EUROSHIP - Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe (2020-2023), finansiert av EU via Horizon 2020. Han har ledet kryssnasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter for NFR og Nordisk Råd. Han har vært norsk partner i et Marie Curie-nettverk for utdanning av yngre forskere (DREAM ITN, 2012-2015), EU FP7-prosjektene COPE -Combatting Poverty in Europe og DISCIT - Making Persons with Disabilities Full Citizens. Han leder den nordiske seksjonen av ESPAnet og er OsloMets representant til rådet for Det nordiske senteret ved Fudan University, Shanghai.

Han har også arbeidet ved Maison des Sciences de l’Homme in Nantes og Paris, og ved University of Leeds.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Funksjonshemming   Nye sosiale bevegelser   Den europeiske Unionen   Helse- og velferdspolitikk   Komparative studier av fattigdom   Arbeidsmarkedstiltak   Aktivt medborgerskap

Regioner

Europa

Administrative arbeidsområder

Forskningsetikk   Forskningsformidling   Forskerutdanning   Forskningssamarbeid   Internasjonalt samarbeid   Innovasjon   Samfunnskontakt

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune (2023). Index Measuring Land Use Intensity—A Gradient‐Based Approach. geomatics. Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/3051875

He, Biao; Halvorsen, Rune (2021). DIGITAL INCLUSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN CHINA UNDER COVID-19: HOW FAR HAS CHINA COME?. 23 s. Frontiers of Law in China . Vol. 16.
https://journal.hep.com.cn/flc/EN/1673-3428/home.s...

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Hva skal til for å få flere unge funksjonshemmede i arbeid? Et systemperspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 12. s. 246-266. Fagbokforlaget.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Integrated discussion: Managing diversity among youth in Nordic social protection policies. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 9. s. 199-228. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Kuivalainen, Susan; Schoyen, Mi Ah (2018). A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 6. s. 127-149. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Youth. Diversity and employment in times of crisis and Economic restructuring - an introduction. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 1. s. 1-31. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. ISBN: 978-1-78347-599-5. 232 s. Edward Elgar Publishing.

Scaratti, Chiara; Leonardi, Matilde; Silvaggi, Fabiola; Ávila, Carolina C.; Muñoz-Murillo, Amalia; Stavroussi, Panayiota; Roka, Olga; Burger, Helena; Fheodoroff, Klemens; Tobiasz-Adamczyk, Beata; Sabariego, Carla; Esteban, Eva; Gruber, Sonja; Svestkova, Olga; Halvorsen, Rune; Kadyrbaeva, Asel; Ferraina, Sabrina (2018). Mapping European Welfare Models: State of the Art of Strategies for Professional Integration and Reintegration of Persons with Chronic Diseases. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 15.

Hvinden, Bjørn; Halvorsen, Rune (2018). Mediating Agency and Structure in Sociology: What Role for Conversion Factors?. Critical Sociology . Vol. 44.
http://journals.sagepub.com/toc/crs/0/0

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette; Siska, Jan (2017). Life-course Interviews on Disability and Active Citizenship – Collecting and Analysing Big Qualitative Data. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 3. s. 36-48. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig